Euroregion Beskidy - Instrukcja wypełniania wniosku do dofinansowanie mikroprojektu
18-08-2016

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją użytkowinia generatora wniosków i rozliczeń Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Instrukcja w sposób szczegółowy opisuje jak poprawnie "krok po kroku" wypełnić wniosek o dofinansowanie mikroprojektu.

 

Instukcja użytkownika - Generator wniosków i rozliczeń

Generator Wniosków i Rozliczeń współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013 oraz budżetu państwa w 15%.