Aktualności

II NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW

07-02-2017

Stowarzyszenie „Region Beskidy” we współpracy z Samorządowym Krajem Żylińskim z dniem 7 lutego 2017 roku ogłasza II nabór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Zobacz więcej

Euroregion Beskidy - Jak przygotować budżet zadaniowy w mikroprojekcie

19-08-2016

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją „Jak przygotować budżet zadaniowy”, której celem jest ułatwienie prac nad budżetem w Państwa mikroprojektach. Jest to uproszczony przykład pokazujący zasadę konstruowania budżetu zadaniowego. W kwestiach szczegółowych lub problematycznych zapraszamy do kontaktu z pracownikami biura.

Zobacz więcej

Euroregion Beskidy - Instrukcja wypełniania wniosku do dofinansowanie mikroprojektu

18-08-2016

Instrukcja wypełnienia Wniosku o dofinansowanie mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 obowiązująca w projekcie parasolowym: Euroregion-Beskidy - Wyższa Jednostka Terytorialna w Żylinie.

Zobacz więcej

Generator wniosków i rozliczeń Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020; film instruktazowy jak wypełnić wniosek

17-08-2016

Zapraszamy do obejrzenia pierwszego z serii filmu instruktażowego, który w krótkim czasie zapozna Państwa z nowym narzędziem jakim jest Generator Wniosków i Rozliczeń Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Generator zaprojektowany został w celu ułatwienia poprawnego przygotowania przez Wnioskodawców/ Beneficjentów wniosków o dofinansowanie składanych w ramach Programu Interreg V-A Polska -Słowacja 2014-2020 i dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz późniejszego monitorowania i rozliczania mikroprojektów.

Zobacz więcej

Generator Wniosków i Rozliczeń współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013 oraz budżetu państwa w 15%.