Aktualności

KOLEJNE NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW

04-06-2019

Stowarzyszenie „Region Beskidy  jako partner wiodący projektu parasolowego realizowanego z WJT Żylina z dniem 4 czerwca 2019 roku” ogłasza nabór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. V Nabór jest uruchomiony dla: - 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” IV Nabór jest uruchomiony dla: - 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie”

Zobacz więcej

III nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach projektu parasolowego pt. Łączy nas natura i kultura

01-02-2019

Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim w dniu 01.02.2019 r. ogłasza III nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Zobacz więcej

IV NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW

31-07-2018

Stowarzyszenie „Region Beskidy z dniem 31 lipca 2018 roku” ogłasza IV nabór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Nabór jest uruchomiony dla: – 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” (dostępna w IVnaborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Euroregionu Beskidy dla mikroprojektów indywidualnych po polskiej stronie – 940 811,90 EUR Czas trwania naboru od 31.07.2018 do 25.09.2018 do godz. 15:00 http://www.euroregion-beskidy.pl/mikroprojekty/interreg-pl-sk/nabory/

Zobacz więcej

III NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW

09-02-2018

Stowarzyszenie „Region Beskidy we współpracy ze Samorządowym Krajem Żylińskim z dniem 9 lutego 2018 roku” ogłasza III nabór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Nabór jest uruchomiony dla: – 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” (dostępna w III naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Euroregionu Beskidy – 1 542 562,80 EUR, oraz – 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” (dostępna w III naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Euroregionu Beskidy – 100 532,31 EUR). Czas trwania naboru od 09.02.2018 do 13.04.2018 do godz. 15:00

Zobacz więcej

Generator Wniosków i Rozliczeń współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013 oraz budżetu państwa w 15%.