Generator wniosków i rozliczeń Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020; film instruktazowy jak wypełnić wniosek
17-08-2016

Zapraszamy do obejrzenia pierwszego z serii filmu instruktażowego, który w krótkim czasie zapozna Państwa z nowym narzędziem jakim jest Generator Wniosków i Rozliczeń Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Generator zaprojektowany został w celu ułatwienia poprawnego przygotowania przez Wnioskodawców/ Beneficjentów wniosków o dofinansowanie składanych w ramach Programu Interreg V-A Polska -Słowacja 2014-2020 i dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz późniejszego monitorowania i rozliczania mikroprojektów.

Jak  poprawnie zarejestrować się w Generatorze wniosków i rozliczeń

Jak wypełnić zakładki: PARTNERZY, JAKOŚĆ PARTNERSTWA TRANSGRANICZNEGO ORAZ OPIS MIKROPROJEKTU

Generator Wniosków i Rozliczeń współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013 oraz budżetu państwa w 15%.