III nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach projektu parasolowego pt. Łączy nas natura i kultura
01-02-2019

Mikroprojekty o charakterze transgranicznym mogą składać uprawnione podmioty o charakterze niedochodowym, w ramach pierwszej osi priorytetowej Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza. Szczegółowe informacje na temat obszaru wsparcia, kwalifikujących się beneficjentów oraz warunków uczestnictwa w konkursie dostępne są na stronach internetowych:

- Związku Euroregion „Tatry”: http://www.pwt.euroregion-tatry.eu

- Samorządowego Kraju Preszowskiego: https://www.po-kraj.sk

- Samorządowego Kraju Żylińskiego: http://www.zilinskazupa.sk

 

Wysokość środków przeznaczonych na nabór*:

I oś priorytetowa – łącznie 2 332 481,22 EUR, w tym:

- dla Związku Euroregion „Tatry”: 1 678 408,06 EUR,

- dla Samorządowego Kraju Preszowskiego: 391 183,54 EUR,

- dla Samorządowego Kraju Żylińskiego: 262 889,62 EUR;

 

* Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie mikroprojektów w trzecim naborze może ulec zwiększeniu, jeśli wystąpią oszczędności w mikroprojektach realizowanych w ramach pierwszego i drugiego naboru.

 

OBSZAR WSPARCIA REALIZACJI MIKROPROJEKTÓW :

po stronie polskiej obejmuje:

  • podregion nowosądecki: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat gorlicki, powiat limanowski, powiat nowosądecki, miasto na prawach powiatu Nowy Sącz,
  • podregion oświęcimski: powiat chrzanowski, powiat olkuski,
  • podregion krakowski: powiat myślenicki z wyłączeniem gminy Pcim.

Za wdrażanie mikroprojektów z tej części obszaru wsparcia odpowiada Związek Euroregion „Tatry“.

Po stronie słowackiej obejmuje:

  • Kraj Preszowski: Okres Stará Ľubovňa, Okres Bardejov, Okres Kežmarok, Okres Levoča, Okres Poprad (Kraj Preszowski) oraz Okres Spišská Nová Ves (Kraj Koszycki).

Za wdrażanie mikroprojektów z tej części obszaru wsparcia odpowiada Samorządowy Kraj Preszowski;  

  • Kraj Żyliński: Okres Dolný Kubín, Okres Tvrdošín, Okres Ružomberok, Okres Liptovský Mikuláš.Za wdrażanie mikroprojektów z tej części obszaru wsparcia odpowiada Samorządowy Kraj Żyliński.

 

Rodzaje mikroprojektów:

Mikroprojekt wspólny – wartość dofinansowania min. 2 000,00 EUR max. 100 000,00 EUR, maksymalna całkowita wartość budżetu mikroprojektu: 140 000,00 EUR

Mikroprojekt indywidualny - wartość dofinansowania min. 2 000,00 EUR max. 50 000,00 EUR, maksymalna całkowita wartość budżetu mikroprojektu: 70 000,00 EUR

 

Poziom dofinansowania mikroprojektów:

Do 85% - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Do 5% - budżet państwa

 

Wnioski należy składać za pomocą Generatora wniosków i rozliczeń dostępnego pod adresem: www.e-interreg.eu do dnia 31.05.2019 r. do godziny 15:00 - decyduje data i godzina złożenia wersji papierowej wniosku w biurze Związku Euroregion „Tatry” (polscy wnioskodawcy) albo w urzędzie właściwego terytorialnie Samorządowego Kraju w Preszowie lub w Żylinie (słowaccy wnioskodawcy).

 

Istotne informacje na temat zasad i kryteriów wsparcia projektów w ramach Programu określają: Podręcznik beneficjenta oraz Poradnik mikrobeneficjenta dostępne na stronie www.pwt.euroregion-tatry.eu

 

Wszelkich informacji udzielają :

Związek Euroregion „Tatry”

Sobieskiego 2

34-400 Nowy Targ

www.pwt.euroregion-tatry.eu

 

pwt@euroregion-tatry.eu

 

Prešovský samosprávny kraj

Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov tel: +421 51 7081 528

www.po-kraj.sk

cezhrprogramy@vucpo.sk,

 

Žilinskýsamosprávny kraj

Odbor regionálneho rozvoja

Komenského 48, 011 09 Žilina

tel: +421 41 50 32 147, 155, 303, 307, 340

Libor.Gaspierik@zilinskazupa.sk

Zuzana.Barosova@zilinskazupa.sk

Generator Wniosków i Rozliczeń współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013 oraz budżetu państwa w 15%.