IV NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW
31-07-2018

 

Stowarzyszenie „Region Beskidy  z dniem 31 lipca  2018 roku” ogłasza IV nabór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

Nabór jest uruchomiony dla:

– 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” (dostępna w IV naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Euroregionu Beskidy dla mikroprojektów indywidualnych po polskiej stronie – 940 811,90 EUR

 

Czas trwania naboru

 

od 31.07.2018 do 25.09.2018 do godz. 15:00

szczegółowe informacje

Generator Wniosków i Rozliczeń współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013 oraz budżetu państwa w 15%.