KOLEJNE NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW
04-06-2019

 Czas trwania naboru:

od 04.06.2019 r - 31.07.2019 r. do godziny 15:00

 

szczegółowe inforamcje

Generator Wniosków i Rozliczeń współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013 oraz budżetu państwa w 15%.