Komunikaty w związku z COVID-19
16-03-2021

W związku z ogłoszoną pandemią przypominamy, iż wszelkie Komunikaty związane z wdrażaniem, realizcją projektów

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zamieszczane są zamieszczane przez Wspólny Sekretariat Techniczny na stronie programu:

https://pl.plsk.eu/komunikaty-w-zwiazku-z-covid-191

oraz na bieżąco w zakładce AKTUALNOŚCI na stronie Euroregionu Beskidy

 

 

Generator Wniosków i Rozliczeń współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013 oraz budżetu państwa w 15%.