Podręcznik beneficjenta wraz z załącznikami - AKTUALIZACJA
03-03-2020

17.02.2020 Komitet Monitorujący zatwierdził zmiany w Podręczniku beneficjenta - rozdział 6.3 Zmiany w projekcie oraz zmiany w Załączniku nr 14 „Zasady realizacji Projektów Parasolowych” – rozdział  1.1, 1.3 i 1.4.

10.12.2019 Komitet Monitorujący zaakceptował zmiany w Podręczniku Beneficjenta. W stosunku do poprzedniej wersji, zmienione zostały zapisy w rozdziałach: 3.3; 4.1.6; 4.1.9; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 6.2; 6.2.3.1. 

Aktualne wersje dostępne na strone: https://pl.plsk.eu/-/podrecznik-beneficjenta

Generator Wniosków i Rozliczeń współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013 oraz budżetu państwa w 15%.