wydłużony termin składania wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach 3 osi priorytetowej
04-08-2020

Stowarzyszenie „Region Beskidy” przedłuża termin składania wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach 3 osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie”  do 31 sierpnia br.

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pomocą Generatora wniosków i rozliczeńoraz w wersji papierowej najpóźniej do dnia:

-  07 sierpnia 2020 roku do godziny 15:00 dla 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”

- 31 sierpnia 2020 roku do godziny 15:00 dla 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” - wydłużono termin składania mikroprojektów do 31 sierpnia 2020 r. do godziny 15:00

 

Wiążące są data i godzina wpływu dokumentów w wersji papierowej do biura Stowarzyszenia.

 

Szczegółowe informacje zawarte są „Podręczniku mikrobeneficjenta” oraz Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie mikroprojektu dostępnych na stronie www.euroregion-beskidy.pl oraz w biurze Stowarzyszenia.

Generator Wniosków i Rozliczeń współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013 oraz budżetu państwa w 15%.