Aktualności

Podręcznik beneficjenta wraz z załącznikami - AKTUALIZACJA

03-03-2020

17.02.2020 Komitet Monitorujący zatwierdził zmiany w Podręczniku beneficjenta - rozdział 6.3 Zmiany w projekcie oraz zmiany w Załączniku nr 14 „Zasady realizacji Projektów Parasolowych” – rozdział...

Zobacz więcej

Aktualizacja dokumentów programowych

03-03-2020

Informujemy, że decyzją Komitetu ds. Mikroprojektów Programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 została zatwierdzona nowa wersja:

1. Podręcznika Mikrobeneficjenta;

2. „Instrukcji wypełnienia...

Zobacz więcej

KOLEJNE NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW

04-06-2019

Stowarzyszenie „Region Beskidy  jako partner wiodący projektu parasolowego realizowanego z WJT Żylina z dniem 4 czerwca 2019 roku” ogłasza nabór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. V Nabór jest uruchomiony dla: - 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” IV Nabór jest uruchomiony dla: - 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie”

Zobacz więcej

III nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach projektu parasolowego pt. Łączy nas natura i kultura

01-02-2019

Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim w dniu 01.02.2019 r. ogłasza III nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Zobacz więcej

Generator Wniosków i Rozliczeń współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013 oraz budżetu państwa w 15%.