Aktualności

Procedura skargowa dla mikroprojektów w Programie Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020

17-08-2016

Zgodnie z obowiązującymi w Programie INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 dokumentami, w tym Podręcznik mikrobeneficjenta, Wnioskodawcy mikroprojektu przysługuje prawo wniesienia skargi, jeżeli w jego opinii ocena/wybór mikroprojektu nie był zgodna z procedurami oceny/wyboru zawartymi w dokumentach dotyczących naboru mikroprojektów.

Zobacz więcej

Euroregion Beskidy - Relacje i materiały ze szkoleń dla Wnioskodawców mikroprojektów w Programiw Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

17-08-2016

Relacje i materiały ze szkoleń dla Wnioskodawców mikroprojektów w Programiw Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Zobacz więcej

Otwarcie I nabóru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów

06-07-2016

30 czerwca 2016 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja ogłoszony został nabór wniosków na dofinansowanie mikroprojektów. Nabór jest uruchomiony dla mikroprojektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza oraz osi priorytetowej 3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.

Zobacz więcej

Generator Wniosków i Rozliczeń współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013 oraz budżetu państwa w 15%.